Samen mooie en maakbare plannen maken met respect voor de omgeving

Korte lijnen en duidelijke afspraken

Persoonlijk contact en vaste aanspreekpunten

Eén uurtarief van € 75,-
(excl. BTW)

Ons Buro

Wij zijn Buro Beuk. Een ontwerpburo binnen een multidisciplinair netwerk op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur en wij maken realistische ontwerpen met een optimaal samenspel tussen beide disciplines. De kern van ons buro wordt gevormd door Joris Dresen (stedenbouwkundige BNSP) en Martijn Tillema (landschapsarchitect BNT).

 

Dit houdt ons bezig

Ruimtelijke ontwikkeling is onze passie; gezamenlijk tot haalbare plannen komen het doel. Door de combinatie van landschapsarchitectuur en stedenbouw maken wij ontwerpen die goed aansluiten op bestaande structuren en rekening houden met de aanwezige belangen. Krachtige concepten en de schets zijn daarbij onze communicatiemiddelen.

Waar werken wij aan

Het vakgebied van de stedenbouw en landschapsarchitectuur is breed en veelzijdig. Onze expertise is het maken van concrete plannen voor de openbare ruimte en het stedelijk gebied. Buro Beuk maakt groenontwerpen, inrichtings-, beeldkwaliteits- en verkavelingsplannen. Wij hebben veel ervaring met woon-, zorg- en werkgebieden.

 

Onze rollen

Elke vraag is uniek, kent zijn eigen uitdagingen en vraagt om een andere benadering. Afhankelijk daarvan kiezen wij de rol die daar het best bij past: verbinder, ontwerper of inspirator. Buro Beuk adviseert bij de praktische vertaling van visie naar plan en beoordeelt ontwerpen op hun haalbaarheid.

Ontwerp voor de Herinrichting van de Markt, Culemborg

Opdrachtgever: gemeente Culemborg

Periode:  2017
Status: Uitwerking DO

Inrichtingsplan Park Leeuwenhoeck, Wateringen

Opdrachtgever: Park Leeuwenhoeck BV

Periode:  2016-2017
Status: Bouwrijp

Herinrichting Stationsplein en Daktuin, Assen

Opdrachtgever: gemeente Assen

Periode:  2017
Status: Technische uitwerking

Schetsend haalbaarheids onderzoek, Gouda

Opdrachtgever: Janssen de Jong Projectontwikkeling

Periode:  2016
Status: Studie afgerond

Beeldkwaliteitsplan Hoofdweggebied, Capelle a/d IJssel

Opdrachtgever: gemeente Capelle a/d IJssel

Periode:  2013 – 2014
Status: Vastgesteld beleid

Herstructurering Oranjeburgh, Schiedam

Opdrachtgever: gemeente Schiedam
Opdrachtnemer:  Wissing – Joris Dresen / Peter Verschuren
Periode:  2009 – 2010
Status: In uitvoering

Herinrichting Hollanderwijk, Leeuwarden

Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden

Periode:  2010 – 2011
Status: Uitgevoerd

Inrichtingsplan 2010 Kleine Wielen en Groene Ster

Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslan

Periode:  2009 – 2010
Status: Uitgevoerd

Stedenbouwkundig Plan Waterman II

Opdrachtgever: gemeente Zundert
Opdrachtnemer:  Wissing – Joris Dresen
Periode:  2011 – 2012
Status: In uitvoering

Inrichtingsplan Streektuinen, Hoorn

Opdrachtgever: Terra Marique
Opdrachtnemer:  Inbo BV

Periode:  2007 – 2009
Status: Uitgevoerd

Gebiedsvisie Centraal Capelle

Opdrachtgever: gemeente Capelle a/d IJssel

Periode:  2013 – 2014
Status: Gewijzigd in uitvoering

Park Sijtwende, Leidschendam

Opdrachtgever: Sijtwende BV
Opdrachtnemer:  Inbo BV

Periode:  2005 – 2007
Status: Uitgevoerd

 

Na ruim 15 jaar werkervaring weten wij met wie het prettig samenwerken en goed sparren is. Het netwerk rondom Buro Beuk bestaat veelal uit zelfstandig ondernemers. Dit biedt de mogelijkheid om voor iedere vraag een gespecialiseerd team van ontwerpers samen te stellen, waar nodig aangevuld met technici, groenadviseurs en andere experts. Wij kunnen een breed scala aan ontwerpen en adviezen maken, hoe groot (of klein) de vraag ook is. En altijd met de juiste mensen aan boord. De flexibiliteit van het netwerk geeft ons de mogelijkheid snel te schakelen om maatwerk te kunnen leveren. Door deze manier van werken zijn continuïteit en kwaliteit gewaarborgd.

Joris Dresen is in 2007 als Stedenbouwkundige afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Daarvoor heeft hij in 2000 de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie afgerond aan de Hogeschool van Utrecht. Tijdens zijn studie aan de Academie heeft hij bij verschillende bureaus werkervaring opgedaan. Vanaf 2011 heeft hij interim-klussen voor enkele gemeenten gedaan en meegewerkt aan een onderzoek van de HvA naar nieuwe onderzoekstechnieken in de stad. Vanaf 2016 heeft hij zich verenigd met Martijn Tillema in buro Beuk.

Sinds zijn eerste doosje lego is Joris gefascineerd door de ontwikkeling van stad en land. Het komen tot haalbare plannen boeit hem nog steeds. Naast reguliere werkzaamheden organiseert Joris excursies, verzorgt hij lezingen en geeft hij les. Na jarenlang te hebben gerugbyd vindt hij nu zijn uitdaging in hardloopwedstrijden en triatlons.
Martijn Tillema is in 2004 afgestudeerd als Landschapsarchitect aan de Wageningen Universiteit. Een boeiende tocht langs verschillende ontwerpbureaus heeft hem laten kennismaken met het ontwerpen door de verschillende schaalniveaus heen: van ontwikkelingsvisie tot detailontwerp. De grote lijn vasthouden en terugbrengen tot in het kleinste detail is wat de werkmethode en denkwijze van Martijn typeert.

De groene buitenwereld is wat hem altijd heeft geboeid en geinspireerd. Dat is ondermeer terug te lezen in zijn reisdagboeken van toen hij als kind met zijn ouders door Canada toerde. De kracht en meerwaarde van het groen in de buitenruimte is een haast vanzelfsprekend onderdeel van Martijns plannen. Het bij elkaar brengen van ontwerp en beheer ziet hij als voorwaarde om tot duurzame projecten te komen.

Nadat een blessure de voetbalcarrière van Martijn op slot gooide, zoekt hij zijn plezier in meer “landschappelijke hobby’s” als vissen en wielrennen.

Contactgegevens:

Buro Beuk

 

Postadres:

Arnoldus Rotterdamstraat 12

3553 TE Utrecht

 

ir. Martijn Tillema (landschapsarchitect BNT)

martijn@burobeuk.nl

+31 (0) 6 50 963 188

LinkedIn profiel Martijn

 

Joris Dresen MUrb (stedenbouwkundige BNSP)

joris@burobeuk.nl

+31 (0) 6 14 559 939

LinkedIn profiel Joris

Top